Отдел „Информационно и компютърно осигуряване“

Отдел ИТ
Отдел ИТ

Иван Колев – ръководител отдел ИКО

Ангел Тодоров – експерт технологично поддържане

Георги Нончев – програмист

Веселин Марков – администратор база данни

Ева Михайлова – системен администратор

Павлин Кръстев – специалист компютърни мрежи

Стоян Колев – специалист компютърни мрежи

Тодор Даков – експерт, сигурност на информационни и комуникационни технологии

Христо Тарев – специалист компютърни мрежи

Иван Костов – специалист по електроника

Контакти

За студенти

e-mail: studenthelpdesk@mu-plovdiv.bg