Отдел „Планиране на строителството и инвеститорски контрол“

Отдел Инфраструктура
Отдел ПСИК

Отделът има следните основни функции :

  1. Организира и ръководи инвестиционния процес за обектите и инженерната инфраструктура на Университета, включващ ново строителство, реконструкции, текущи и основни ремонти.
  2. Участва при изготвянето на Програмата за капитално строителство в бюджета на Университета, наблюдава изпълнението и и дава отчет за нейната реализация.
  3. Организира изпълнението на инвестиционната програма за обектите и инженерната инфраструктура и дава отчет по реализацията.
  4. Участва в процедурите за избор на проектант, строител, строителен надзор и авторски контрол на обектите, провеждани съгласно ЗОП.
  5. Контролира изпълнението на новото строителство и ремонтите в базите на Университета и изпълнява инвеститорски функции.
  6. Участва в разработването на проекти и изпълнение на обекти финансирани по Европейски програми.

Контакти

инж. Деница Стоянова- Ръководител

Тел:
e-mail: