ПСНИИР – МУП

Програмата за стратегически научни изследвания и иновации за развитие (ПСНИИР) на МУ-Пловдив е насочена към разширяване на съществуващия капацитет и приоритизиране на перспективни иновационни дейности и проекти. Приоритетни научни направления: Молекулярна прецизна медицина (диагностични и терапевтични стратегии); Здраве и качество на живот в зелена и устойчива среда; Транслационни и изчислителни невронауки; Дигитално направлявано познание и когнитивно профилиране.
Програмата за стратегически научни изследвания и иновации за развитие на МУ-Пловдив е насочена към разширяване на съществуващия капацитет и приоритизиране на перспективни иновационни дейности и проекти, с цел:

  • развитие на сътрудничеството с индустрията, включително обмен на изследователи/специалисти от практиката;
  • лидерство на МУ-Пловдив със значими научни резултати за внедряване в практиката;
  • създаване на стартиращи компании за комерсиализация на научни резултати със защитена интелектуална собственост и перспектива за пазарна реализация;
  • изграждане на Офис за трансфер на знания и технологии;
  • включване в тематични клъстери/технологични паркове.

МУ-Пловдив привлича за изпълнение на програмата утвърдени водещи международни изследователи, които да ръководят изследователски екипи. Сред дългосрочните резултати от изпълнение на програмата е утвърждаване на организационна и иновационна култура; интеграция на потенциални нови партньори за превръщане на университета в център за развитие на медицински технологии и иновации и създаване на условия за развитие на мрежа между изследователските висши училища.
Програмата е хармонизирана с европейските стратегически документи, очертаващи насоките и перспективите за развитие на научните изследвания и иновации.