Отдел Учебни дейности

Ректорат на Медицински университет - Пловдив, бул. Васил Априлов №15А
Ректорат на Медицински университет – Пловдив, бул. Васил Априлов №15А

Отделът по „Учебни дейности“ осъществява организацията по приема и обучението на кандидат-студенти от България и чужбина, като:

  • дава информация по всички въпроси за приема и обучението на наши и чуждестранни граждани, представителства и институции в Медицински университет;
  • приема, оценява и регистрира документите на наши  и чуждестранни граждани за прием и обучение в Медицински университет;
  • класира по успех молбите за прием на чуждестранни граждани;
  • извършва процедурите по записването за студенти или на чуждестранните граждани за езиково обучение;
  • урежда всички административни, финансови, битови и други въпроси, свързани с обучението на студенти и пребиваването на приетите чужденци – студенти;
  • задължително информира студентите за правата и задълженията им произтичащи от нормативната уредба;
  • следи за нормалното провеждане на учебния процес, дисциплината и успеваемостта на студенти.

Контакти

Ръководител Тел/E-mail
доц. д-р Стоилка Мандаджиева, дм

И.Д Ръководител отдел “Учебни дейности”

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15-А
тел.: 032 / 200 706, вътр. 2706

e-mail: [email protected]

Ректорат – Експерти
Деляна Атанасова-Делирадева
Стипендии и здравно осигуряване
032/200 703
[email protected]
Диана Жаркова – Статистика 032/200 702
[email protected]
[email protected]
Лидия Койчева – Кариерен център 032/200 704
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Светослава Славева – Експерт 032/200 701
[email protected]
[email protected]
Анна Георгиева 
Студентски информационен център
032/200 700
[email protected]
[email protected]
Екатерина Попмаринова
Студентски информационен център
032/200 701
Елена Душилова
Студентски информационен център
032/200 701
Димитър Сапунджиев
Студентски информационен център
032/200 700
[email protected]
[email protected]
Георги Чапкънски – Старши експерт 032/200 704
georgi.chа[email protected]
[email protected]
Отдели „Учебни дейности“ към факултетите:
Медицински факултет
032/200 710
032/200 711
032/200 714
Факултет по дентална медицина 032 / 200 807
032 / 200 808
Фармацевтичен факултет 032/602 527
Факултет по обществено здраве 032 / 200 785
Факултет по обществено здраве – за Медицинска сестра и Акушерка 032 / 200 785
Медицински колеж 032/692 762 (номератор)
Департамент за езиково и специализирано обучение 032/602 043 Админ. отговорник