Заявка за ползване на зали и технически средства Медицински университет – Пловдив

Заявка за ползване на зали и технически средства Медицински университет – Пловдив