Виртуални обиколки

Аудиторен комплекс
Аудиторен комплекс

Виртуална обиколка на Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив

Виртуална обиколка на Симулационен Център (МСТЦ) на МУ – Пловдив

Виртуална обиколка на БИЦ на МУ – Пловдив – бул. „Васил Априлов“ №15А