Полезни връзки

Библиотечно-информационен център, МУ - Пловдив
Библиотечно-информационен център, МУ – Пловдив

PubMed
Mendeley
EndNote

НАЦИД
ЦМБ – София
НБКМ

Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране

Ресурси с отворен достъп

Дисертации с отворен достъп
https://pqdtopen.proquest.com/search.html
https://www.ebsco.com/products/research-databases/ebsco-open-dissertations

Специализирани

L’Agence universitaire de la Francophonie

L’Agence universitaire de la Francophonie

CiSMeF– електронен каталог на всички сайтове, портали и платформи, свързани с медицинските науки и образование, на френски език. Поддържа се от Университета в Руан. http://www.chu-rouen.fr/cismef/

LiSSa – научна литература от областта на здравните науки:
http://www.lissa.fr/dc/#env=lissa

Портал за актуална медико-биологична и фармацевтична информация
http://www.caducee.net/

Портали и платформи за достъп, споделяне и разпространение на научна информация на френски език, предоставени от Университетската агенция на франкофонията (AUF)

 • http://www.savoirsenpartage.auf.org/ – портал на AUF за споделяне на научна и академична информация (монографии, списания, статии, академични курсове със свободен електронен достъп), както и на документи, текстове и ресурси, създадени в сътрудничество с университетите, членуващи в AUF
 • http://www.bibliotheque.auf.org/ – електронна библиотека на AUF
 • http://www.savoirsenpartage.auf.org/chercheurs/ – регистър на изследователи и университетски преподаватели, ползващи френски език.
 • https://www.auf.org/les-services-de-l-auf/professeur-chercheur/publier-en-francais/les-revues-scientifiques-francophones/ – възможности за публикуване на френски език
 • Портали и платформи за свободен достъп: https://www.auf.org/les-services-de-l-auf/professeur-chercheur/publier-en-francais/les-archives-ouvertes/
 • Издателства на научна литература на френски език: https://www.auf.org/les-services-de-l-auf/professeur-chercheur/publier-en-francais/liste-non-exhaustive-dediteurs-francophones/
 • Научни списания на френски език (по научни области ): https://www.auf.org/les-services-de-l-auf/professeur-chercheur/publier-en-francais/les-revues-scientifiques-francophones/
 • Свободно достъпни списания на френски език в областта на медицинските науки

 • Annales des sciences de la santé
 • Anthropologie & Santé
 • Bulletin épidémiologique hebdomadaire
 • Bulletin d’information toxicologique
 • Le Journal International de Victimologie
 • Journal Marocain des Sciences Médicales
 • M/S médecine/sciences до 2006 г
 • MSA Médecine Science Amérique
 • Maroc Médical
 • Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé (PISTES)
 • Pharmactuel : La revue internationale francophone de la pratique pharmaceutique en établissement de santé
 • Psychotropes
 • Revue Marocaine de Santé Publique
 • Revue Médicale de Liège-частичен достъп
 • Santé mentale au Québec