Правилник за предоставяне на библиотечно-информационни ресурси и услуги в Библиотечно-информационния център

Правилник за предоставяне на библиотечно-информационни ресурси и услуги в Библиотечно-информационния център

Правилник за предоставяне на библиотечно-информационни ресурси и услуги в Библиотечно-информационния център