Услуги

Библиотечно-информационен център, МУ - Пловдив
Библиотечно-информационен център, МУ – Пловдив

Сроковете за изпълнение на справки са одобрени с Решение на РС – Протокол № 4/15.03.2022 г.