Заповед за провеждане на държавен изпит по професия „Асистент на лекар по дентална медицина“