МЕДТЕХ

В рамките на проект „Омниа“ се изгради виртуален университет МЕДТЕХ.

С въвеждането му в практиката се осигури подпомагане на модернизацията на образователните процеси в МУ-Пловдив и партньорите.

МЕДТЕХ е в услуга на съвместно разработените 9 иновативни учебни програми за въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, в посока на широко прилагане на цифрова трансформация на образованието, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес и споделяне на ресурси.

Тази новоизградена инфраструктурата има за цел да способства прилагането на разработеното дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в обучението по учебните дисциплини по разработените в рамките на проекта нови учебни програми. Тя изгражда клъстър от съвременни технологии в подкрепа на дигиталното образование – облачна среда за виртуална академия, зали за създаване на дигитално учебно съдържание и провеждане на уебинари, увеличаване капацитета на дискови масиви за архив на данни и зали за контролирано електронно изпитване.

Горепосочените концепции, изпълнени в тяхната цялост, позволят на преподавателите и студентите да използват най-модерните технологии за провеждане на иновативно обучение, да се дигитализират и автоматизират голяма част от процесите по преподаване и изпитване.