Условия за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ