Контакти

МСТЦ
МСТЦ

Управление на МСТЦ

Директор на МСТЦ
Проф. Благой Маринов, дм
Проф. Благой Маринов, дм
Проф. д-р Благой Маринов, дм
Директор на МСТЦ
E-mail: bmarinov@mu-plovdiv.bg
Служебен тел: 032 602311
Заместник директор учебна дейност
Проф. д-р Росен Димов, дм
Проф. д-р Росен Димов, дм
Проф. д-р Росен Димов, дм
Заместник директор учебна дейност
E-mail: rosen.dimov@mu-plovdiv.bg
Служебен тел: 032 645997 вътр.401
Доцент
Доц  д-р Николай Белев, дм
Доц д-р Николай Белев, дм
Доц д-р Николай Белев, дм
Доцент Лапароскопска хирургия
E-mail: nikolai.belev@mu-plovdiv.bg
Служебен тел: 0887 744 820
Доц. Венцеслав Джурков
Доц. д-р Венцеслав Джурков, дм
Доц. д-р Венцеслав Джурков, дм
Доцент
E-mail: ventseslav.dzurkov@mu-plovdiv.bg
Служебен тел: 0876 100366
Милена Сандева
Доц. Милена Сандева, дм
Доц. Милена Сандева, дм
Доцент по Акушерски грижи
E-mail: milena.sandeva@mu-plovdiv.bg
Служебен тел: 0899 937054
Главен административен асистент
д-р Стоилка Туфкова, дм
д-р Стоилка Туфкова, дм
д-р Стоилка Туфкова, дм
Координатор обучения
Гл. асистент по Клинична токсикология
E-mail: stoilka.tufkova@mu-plovdiv.bg
Служебен тел: 0889 302953
Асистенти
д-р Никола Боянов
д-р Никола Боянов
д-р Никола Боянов
Асистент по гастроентерология
E-mail: nikola.boyanov@mu-plovdiv.bg
Служебен тел: 0885 910350
д-р Костадин Кетев
д-р Костадин Кетев
д-р Костадин Кетев
Асистент по педиатрия
E-mail: kostadin.ketev@mu-plovdiv.bg
Служебен тел: 0883 368288
д-р Валентин Иванов
д-р Валентин Иванов
д-р Валентин Иванов
Асистент по хирургия
E-mail: valentin.ivanov@mu-plovdiv.bg
Служебен тел: 032 / 602 882
д-р Окан Алиман
д-р Окан Алиман, дм

д-р Окан Алиман,дм
Гл. асистент по кардиология
E-mail: okan.aliman@mu-plovdiv.bg
Служебен тел: 032 / 200 602
д-р Георги Амалиев
д-р Георги Амалиев, дм
д-р Георги Амалиев, дм
Гл. асистент по АГ
E-mail: georgi.amaliev@mu-plovdiv.bg
Служебен тел: 0888 64 18 46
Инспектор
Стефан Тенишев
Стефан Тенишев
Инспектор
E-mail: stefan.tenishev@mu-plovdiv.bg
Служебен тел: ‎0899 587368
Стационарен тел.: 032 / 200 602
Поддръжка симулатори
инж. Минко Стефанов
инж. Минко Стефанов
инж. Минко Стефанов
Поддръжка симулатори
E-mail: minko.stefanov@mu-plovdiv.bg
Служебен тел: 0882 949822
Технически сътрудници
инж. Мирослав Николов
инж. Мирослав Николов
инж. Мирослав Николов
Технически сътрудник
E-mail: miroslav.nikolov@mu-plovdiv.bg
Служебен тел: 032 / 200 604, моб. ‎0882 038808