Обща информация

Симулационен център, МУ - Пловдив
Симулационен център, МУ – Пловдив

Обща информация


Най-иновативната образователна структура и заслужен повод за гордост на Медицински университет – Пловдив е Медицинският Симулационен Тренировъчен Център (МСТЦ). За петгодишния период от създаването си Центърът беше оборудван с най-модерна техника и успя да се утвърди като първокласна обучителна база, призната и от Американския Колеж по Хирургия (American College of Surgeons – ACS), най-голямата професионална организации на хирурзи в света. МСТЦ получи максималната степен на програмна акредитация – Комплексен Образователен Институт към ACS, за период от 5 години. Той е единственият в Източна Европа и един от шестте признати от ACS в цяла Европа.
Симулационният център е оборудван с гама от апарати, простиращи се от таск-тренажори за овладяване на ежедневни процедури и манипулации до невероятно реалистични кибернетични манекени, използвани за трениране на клиничното мислене и развиващи способностите за вземане на решения. Венецът на МСТЦ са най-авангардните симулатори за виртуална реалност в областта на ендоскопията, артроскопията, лапароскопската, ендоназалната и очна хирургии, инвазивната кардиология и т.н. При избора им определящи винаги са били иновативността, безкомпромисното качество и авторитетът на компаниите-производители. „Нашият симулационен тренировъчен център е не само първият в страната, но е оборудван и с последно поколение високотехнологични манекени, хирургични и ендоскопски симулатори за обучение на студенти“, коментира председателят на Общото събрание на МУ-Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн. В центъра се провеждат както редовни упражнения на студенти от III до V курс, така и свободно-избираеми занимания по специалности. На сайта на МУ – Пловдив съществува специално разработена електронна система за записване в различните образователни форми. За последната година в Симулационния център са осъществени над 340 обучения, 32 семинара с електронни стандартизирани пациенти, 2 национални уъркшопа, организирани по линия на Студентски съвет и една научно-практическа конференция. Катедрата по Педиатрия и медицинска генетика на МУ – Пловдив, която се явява една от най-ангажираните и активни потребители на МСТЦ, използва центъра дори за провеждане на част от практическия си изпит. През Симулационния център преминават и голяма част от общопрактикуващите лекари, специализиращи Обща медицина.

Постиженията на МУ – Пловдив в областта на симулационното обучение са високо оценени от министрите на здравеопазването и образованието и науката, еврокомисар Мария Габриел, д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазване към 44-то НС, както и от редица международни делегации. Постепенно и другите висши медицински училища в страната се приобщиха към идеята за въвеждане на симулационно обучение, като сериозни инвестиции в тази насока бяха направени в МУ – Варна, МУ – Плевен и Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Симулатори за виртуална реалност бяха закупени и от някои клинични бази на МУ – София.
Медицинският университет – Пловдив ще инициира създаването на междууниверситетски клъстер с фокус върху медицинските симулационни технологии. Директорът на МСТЦ, проф. Благой Маринов е категоричен, че „в областта на симулационното обучение се оформи една посветена академична общност, отправила взор към бъдещето на медицинското образование – смяна на досегашната парадигма за обучение на бъдещите лекари при леглото на болния с нова, акцентираща на процедурната компетентност, без да е компрометирана сигурността на пациентите”.
На основата на отличната си материална и кариерна осигуреност, МСТЦ се утвърди като национална база за продължаващо медицинско образование. МУ – Пловдив си партнира активно с редица национални научни дружества. Прекрасен пример за сътрудничество е провеждащият се за трети пореден път съвместно с Българското дружество по белодробни болести (БДББ) Индивидуализиран курс по бронхология, интензивна медицина и торакална ултразвукова диагностика.

Уникалната материална база на МСТЦ привлича специалисти от цял свят. Организират се научни събития, като станалата традиционна конференция, посветена на симулационното обучение в медицината. Още от дебюта си тя е с широко международно участие. В нея са взели участие двама почетни председатели на ACS – проф. Карлос Пелегрини и проф. Ричард Сатава, председателят на международния комитет на ACS-AEI – проф. Евангелос Георгиу, както и гост-лектори от САЩ, Великобритания, Португалия, Гърция и Израел, като са представили най-новите достижения в областта на симулационното обучение, роботизираната хирургия и оценката на стреса сред хирурзите.

В МСТЦ на МУ – Пловдив се провеждат и интерактивни ‘Train the Trainers’ курсове за лапароскопски колоректални хирурзи, като LAPCO TT, разработен на базата на National Training Programme in Laparoscopic Colorectal Surgery на Великобритания. Представители на индустрията като компанията B.Brown избраха МСТЦ за своята първа Aesculap академия на тема „Симулационно обучение по лапароскопия и 3D визуализация в реалната лапароскопска хирургия”

МСТЦ на МУ-Пловдив е обърнат с лице към бъдещето, с лице към студентите и преподавателите, търсещи съвършенство. Популяризират се и се провеждат обучения по ендоскопски техники, които в България се извършват само от преподаватели в МСТЦ. В условията на пандемия и ограничен физически достъп масово се приложиха няколко онлайн форми на преподаване, които вече бяха възприети от преподавателите в Симулационния център. Сред тях са водещите в света интерактивни среди за работа с виртуални пациенти – CyberPatient и BodyInteract. През 2020 г за първи път беше проведен курс за хирургичен шев и възли за студенти по авангардната методика – онлайн коучинг.

В МСТЦ носят отговорността на единствения и най-голям, сертифициран Симулационен център в България. В сложната епидемична обстановка от последните месеци в отговор на запитвания от студенти по медицина от другите медицински училища в страната бяха осъществени няколко pro bono обучения. Това спомогна за издигането на авторитета на Симулационния център на МУ – Пловдив, както и за затвърждаване на лидерските му позиции. От МСТЦ поддържат и собствен канал в Youtube на български и английски език, така че още повече хора да имат достъп до качествени обучителни материали.

Медицинският Симулационен Тренировъчен Център (МСТЦ) на МУ – Пловдив е най-големия и комплексен тренировъчен център за медицински специалисти в Р България.

Мисията му е да предложи най-доброто възможно обучение, както на студенти, така и на лекари от различни специалности – интернисти, пулмолози, кардиолози, гастроентеролози, ревматолози, анестезиолози, токсиколози, хирурзи, ортопеди, АГ-специалисти, педиатри и много други.

В Медицинския симулационен и тренировъчен център съжителстват:

  • високотехнологични манекени за моделиране на симптоми, състояния и заболявания от вътрешната медицина, неврологията, педиатрията и акушерството и гинекологията;
  • най-новите лапароскопски, артроскопски и ендоскопски симулатори за виртуална реалност.

Симулационният център на МУ – Пловдив се превръща в единствения по рода се медицински обучителен комплекс в България.

Симулационен център, МУ - Пловдив
Симулационен център, МУ – Пловдив