Ресурси

МСТЦ
МСТЦ

MentorLearn Online

Симулатори

Сим център
Сим център

Pediatric HAL

Симулатор Pediatric HAL™ – МСТЦ на МУ – Пловдив

Най-модерният симулатор на педиатрични пациенти в света и първият способен да симулира реалистични емоции чрез динамични изражения на лицето, движения и реч.
Pediatric HAL е предназначен да помогне на студенти от всички нива да развият специализирани умения, необходими за ефективна комуникация, диагностика и лечение на педиатрични пациенти.
Pediatric HAL поддържа широка гама от реални сензори. Тази уникална функционалност позволява на участниците да настройват и работят с оборудване както при реални клинични условия.
Симулаторът включва 10 валидирани клинични сценария.

Super TORY®

Симулатор Super TORY®- МСТЦ на МУ - Пловдив
Симулатор Super TORY®- МСТЦ на МУ – Пловдив

Super TORY® е модел на новородено с анатомична и физиологична прецизност, която позволява на участниците да тренират сложни алгоритми, без компрометиране на техниката или клиничните гайдлайни, благодарение на:

 • Анатомично прецизни устна кухина и дихателни пътища
 • Автоматично отчитане на хиперекстензия/флексия на врата, както и дълбочината на въведената интубационна тръба
 • Видимо повдигане на гръдния кош при обдишване с налягане
 • Мониториране на SpO2 и EtCO2, с помощта на реални сензори
 • Обратна връзка и отчитане на качеството в реално време – eCPR™
 • Дефибрилация, кардиоверзия и поставяне на пейсмейкър, използвайки реални устройства.
 • Съдов достъп
 • Активно движение на крайниците
 • Възможност за апаратна вентилация с реално мониториране.

3D Systems ANGIO MENTOR™

Симулатор 3D-Systems-ANGIO Mentor - МУ - Пловдив
Симулатор 3D-Systems-ANGIO Mentor – МУ – Пловдив

Симулатор за виртуална реалност с възможност за провеждане на високо специализирани обучения в областта на всички ендоваскуларни процедури

Уникална технология за реалистично „потапяне“ в действителната обстановка на катетаризационна/операционна със система за визуална и тактилна обратна връзка

Пълен набор от индивидуални и екипни модули за обучение на лекари от различни специалности – интервенционална кардиология, радиология, съдова хирургия, гръдна хирургия, електрофизиология, интервенционалня неврология и неврохиругия

Simbionix U/S Mentor

Симулатор Simbionix U/S Mentor – МСТЦ на МУ – Пловдив

Представлява комплексен симулатор, предназначен за обучение по ултразвукова диагностика (кардиология, пулмологиу, гастро-ентерология, нефрология, АГ, спешна медицина), както и интервенционални процедури, свързани с използването на ултразвук.
U/S Mentor дава възможност за мултидисциплинарно, реалистично и практическо обучение в условията на непрекъснато нарастващото използване на ехографията в медицината.
Това има особено значение при пациенти в критични състояния.

Интегрираните в софтуера клинични случаи дават възможност на стажант-лекарите и практикуващите да придобият и подобрят своите умения, свързани с ехографията.

LAP MENTOR™ III

Симулатор LAP MENTOR™ III - МСТЦ на МУ - Пловдив
Симулатор LAP MENTOR™ III – МСТЦ на МУ – Пловдив

LAP MENTOR™ III е система от лапароскопски симулатори, която осигурява многобройни възможности за обучение на специалисти от различни хирургични специалности – гръдни и коремни хирурзи, уролози, гинеколози. Тези симулатори са създадени и се развиват със съдействието на водещи хирурзи и професионални общества. Постоянно растящата гама от модули (17 налични модула с над 70 задачи)позволява изработването на структуриран индивидуален план с различни нива на трудност. LAP MENTOR™ системите се отличават с едни от най-мощните графични процесори, осигуряващи визуализация максимално близка до реалността. Богатият набор от инструменти и конфигурации за поставянето на троакарите дава възможност за трениране на различни подходи и вземане на решения.

ARTHRO Mentor™

Симулатор ARTHRO Mentor™
Симулатор ARTHRO Mentor™ в МСТЦ на МУ – Пловдив

ARTHRO Mentor™ е високотехнологичен артроскопски симулатор, подходящ за обучение, както на ортопеди, така и на ревматолози. Той е изключително ефективен за овладяване на артроскопски и хирургични умения, като с негова помощ рязко се намалява времето за обучение и придобиване на опит при извършването на сложни диагностични и терапевтични артроскопски манипулации. В комплекта са включени 3D модели на раменна, колянна и тазобедрена става, както и реални инструменти, използвани в операционната зала. Обратната връзка от манипулаторите при извършването на процедурите дава представа максимално близка до тази в реални условия.

VRmagic Eyesi® Surgical

Симулатор VRmagic Eyesi® Surgical ,МСЦТ на МУ-Пловдив
Симулатор VRmagic Eyesi® Surgical ,МСЦТ на МУ-Пловдив

Eyesi® Surgical е симулатор за виртуална реалност от висок клас за обучение по вътреочна хирургия. Платформата Eyesi® е оборудвана с интерфейс за катарактална и витреоретинална хирургия. Софтуерните модули предоставят реалистично съдържание. Налице е набор от предварително инсталирани обучителни случаи с различни нива на трудност. Всеки от тях дава възможност за трениране на основни хирургични умения, следвайки последователно структуриран дизайн. Симулаторът дава възможност за добиване както на основни умения, така и на високоспециализирани хирургични техники и справяне с настъпилите усложнения.
Симулаторът Eyesi® предоставя обективна оценка на придобитите умения. Софтуерът позволява запис на различни параметри, характеризиращи хирургическата ефективност. Тези данни се съхраняват в база данни за нуждите на дебрифинга и проследяване прогреса на обучаващите се.

PHACON Sinus / PHACON Temporal Bone

Симулатор Phacon Sinus, МСТЦ на МУ - Пловдив
Симулатор Phacon Sinus, МСТЦ на МУ – Пловдив
Симулатор Phacon Temporal Bone, МСТЦ на МУ-Пловдив
Симулатор Phacon Temporal Bone, МСТЦ на МУ-Пловдив

УНГ симулаторите на PHACON съчетават предимствата на хирургическото обучение по анатомичен модел с възможностите на виртуалната реалност.
Симулаторите предлагат възможности за обучение на специализанти и специалисти по оториноларингология за ендоназални операции на синуси и операции на средното и вътрешното ухо.
Процедурите използват свързан PHACON Navigator и интегрирана сензорна технология. Голямо предимство е, че се използват се реални хирургични инструменти, като операторът получава и допълнителна информация, напр. CT-данни, виртуален модел, положение на инструмента и анализ на увредените рискови структури. От особено значение е придобиването на реално тактилно усещане при работа с инструментите.

Симулатор за виртуална реалност Virta Med UroS ™

Симулатор Virta Med Uros, МСТЦ на МУ - Пловдив
Симулатор Virta Med Uros, МСТЦ на МУ – Пловдив

VirtaMed UroS ™ е симулатор за виртуална реалност за обучение по урология и придобиването както нa основни умения при боравенето със специфичния ендоурологичен инструментариум, така и за трениране на различни оперативни протоколи: трансуретрални резекции на простатата (вкл. LASER) и трансуретрална резекция на пикочния мехур. Обучението на този симулатор дава възможност дори за контролиране на кървенето и овладяване на настъпили оперативни усложнения. Предимствата на обучението със симулатор за виртуална реалност Virta Med UroS ™ се изразяват в разбиране на анатомичните ориентири чрез ясен 3D анатомичен образ, позволяващо възприемането на дълбочина и координацията око/ръка по време на TURP процедурата.

SimJunior

Симулатор SimJunior в МУ - Пловдив
Симулатор SimJunior в МУ – Пловдив

SimJunior е интерактивен детски симулатор със система за обратна връзка, разработен съвместно с Американската академия по педиатрия. Манекенът представлява 6 годишно дете върху, което може да се обучават студенти от всички курсове в зависимост от подготовката им, а също и парамедицински специалисти. Гамата от състояния, които могат да бъдат възпроизведени се простира от нормална физиология до критични състояния. Запазена марка на всички симулатори на Laerdal е авангардната система за разбор (debriefing) след приключване на обучението, която улеснява постигането на образователните цели на всеки студент.

SimMom

Симулатор SymMom в МУ - Пловдив
Симулатор SymMom в МУ – Пловдив

SimMom е прецизен акушерски симулатор с възможност за адаптиране, както към индивидуалните нужди на студента, така и за групови обучения по предварително зададена програма. Успоредно с усвояване на нормално раждане, студентите могат да упражнят и някои техники на инструментално подпомагане на раждането (вакуум, форцепс). Комплектът разполага с разнообразни модели на матки, плаценти и плодове, което позволява да бъдат моделирани различни сценарии на предлежание на бебето в утробата на майката и усложнения в следродовия период.

SimMan 3G

Симулатор - SimMan 3G в Медицински Симулационен Тренировъчен Център на МУ - Пловдив
Симулатор SimMan 3G – Тренировъчен Център на МУ – Пловдив

SimMan 3G е иновативен пациентен симулатор, проектиран да осигурява максимално реалистично обучение, като в същото време е лесен за обслужване и конфигуриране. Тренировъчни сесии могат да бъдат иницирани, както в автоматичен, така и в ръчен режим. Дългият списък с функции включва сърдечна и белодробна аускултация, зеници, чувствителни на светлина, циркулиращи телесни течности, травма сетове, RFID лекарствено разпознаване, фиктивна вербална комуникация и много други. Безжичното свързване на симулатора, пациентния монитор и компютъра на инструктура открива безброй възможности за мобилност, ситуационно разнообразие и екипно обучение, включително транспорт и предаване на пациенти.

Лапароскопски бокс-тренажори

Лапароскопски бокс-тренажори - МСТЦ на МУ - Пловдив
Лапароскопски бокс-тренажори – МСТЦ на МУ – Пловдив
Лапароскопски бокс-тренажори - МСТЦ на МУ - Пловдив
Лапароскопски бокс-тренажори – МСТЦ на МУ – Пловдив

Портфолиото на МСТЦ разполага с четири напълно оборудвани лапароскопски бокс тренажори. Всеки обучаващ се студент, стажант лекар или хирург ще има възможност да работи с основните инструменти, които се използват в ежедневната ендоскопска хирургия. С тези устройствата могат да бъдат тренирани както базисни умения, така и техники за по-напреднали, като шевове и хирургични възли.

Тренажор за уретрална катетеризация на възрастен

Тренажор за уретрална катетеризация на възрастен - МСТЦ на МУ – Пловдив
Тренажор за уретрална катетеризация на възрастен – МСТЦ на МУ – Пловдив

Осигурява реалистично практикуване катетеризация на женска и мъжка уретра. Дава възможност за: усет за съпротива и натиск, както при истински пациент; реално практическо вмъкване, позициониране, надуване и спадане на катетърния балон; изтичане на урина, когато катетърът е в подходящо положение; прозрачен пикочен мехур и махаща се коремната стена за по-ясна визуализация процеса на уретрална катетеризация. Възможност за различни нива на трудност (3 нива на регулируемо стесняване на мъжка уретра) и възможност за обгрижване при поставен супрапубичен катетър.

Интубационна глава за възрастен

Интубационна глава за възрастен - МСТЦ на МУ – Пловдив
Интубационна глава за възрастен – МСТЦ на МУ – Пловдив

Реалистичен бокс тренажор за практикуване различни техники на орална и назална интубация при възрастни. Включва реалистични анатомични елементи: зъби, език, устна кухина с фаринкса, ларинкс, епиглот, части от трахея, бели дробове, хранопровод и стомах. Тренажорът предлага и допълнителни функции като: оток на езика, ларингоспазъм. Прилагането на натиск върху крикоидния хрущял, променя позицията на трахеята, което позволява реалистична практика на маневрата на Селлик.

Епидурален и спинален инжекционен тренажор

Епидурален и спинален инжекционен тренажор - МСТЦ на МУ – Пловдив
Епидурален и спинален инжекционен тренажор – МСТЦ на МУ – Пловдив

Този епидурален и спинален инжекционен тренажор е много впечатляващ, благодарение на изключително реалистичната си визия. Дава възможност за следните основните функции на устройството: гръбначна анестезия с или без канюла; епидурална анестезия, използваща техника на загуба на съпротивление и задържане; гръбначен канал изпълнен с течност, с реалистична скорост на изтичане благодарение на способността за регулиране на свръхналягането; вкарване на катетър в епидуралното пространство. С тези си възможности може да се използва за трениране както на базисни умения, така и на техники за по-напреднали специалисти.

Симулатор за централен венозен катетър (ЦВК)

Симулатор за централен венозен катетър (ЦВК) - МСТЦ на МУ – Пловдив
Симулатор за централен венозен катетър (ЦВК) – МСТЦ на МУ – Пловдив

Реалистичен бокс- тренажор, който позволява развиване на основни познания и уменията, необходими за поставяне на централен венозен катетър (ЦВК). Симулаторът е с реално анатомично позициониране на вена кава, подключична, югуларна, средна базиларна и базиларна вени. Наличие на подвижна брадичка и сгъваеми ребра, позволяващи да се измери правилната дължина на катетъра от мястото на поставяне до второто или третото интеркостално пространство и/или да се потвърди правилното поставяне на дисталния връх на катетъра във видимата част на вената. Подходящ за трениране както на базисни умения, така и на техники за по-напреднали.

Гинекологичен мулаж

Гинекологичен мулаж  - МСТЦ на МУ – Пловдив
Гинекологичен мулаж – МСТЦ на МУ – Пловдив

Модел на реален женски таз, подпомагащ развиване на диагностични умения при гинекологични процедури и абдоминално палпиране. Позволява цялостно въвеждане на гинекологичен инструментариум и прегледи, с възможност за онагледяване на различни патологични състояния, улеснявайки придобиването на клиничен опит. Мулажът включва: нормална матка, бременна матка в 10- та гестационна седмица, матка с миомни възли, нормална маточна шийка, шийка с ендоцервикален полип, шийка с ектопични промени, шийка с неоплазия (карцином), нормални яйчници и яйчници с овариални тумори.

Тренажор за уретрална катетeризация на бебе

Тренажор за уретрална катетeризация на бебе  - МСТЦ на МУ – Пловдив
Тренажор за уретрална катетeризация на бебе – МСТЦ на МУ – Пловдив

Осигурява реалистично практикуване катетeризация на женска и мъжка уретра на бебе. Дава възможност за: реално практическо вмъкване, позициониране, надуване и спадане на катетърния балон; изтичане на урина, когато катетърът е в подходящо положение;
усет за съпротива и натиск; анатомична реалистичност с мъжки и женски гениталии на бебе.

Детска глава за интубация

Детска глава за интубация  - МСТЦ на МУ – Пловдив
Детска глава за интубация – МСТЦ на МУ – Пловдив

Тренажор за практикуване върху педиатрична дихателна система. Включва реалистични анатомични елементи, осветяване на дихателните пътища и гърлото, докато се практикува ентотрахеална интубация, подчертани гласни връзки и възможност за оток на езика.

Педиатричен симулатор за лумбална пункция

Педиатричен симулатор за лумбална пункция - МСТЦ на МУ – Пловдив
Педиатричен симулатор за лумбална пункция – МСТЦ на МУ – Пловдив

Бокс тренажор за лумбална пункция представляващ 10-12мес. бебе с възможност за флексибилност на шията и коленете. Включва: вграден илиачен гребен, подвижен гръбнак и гръбначен канал. Правилният участък за пунктиране се открива чрез палпиране на крилото на илията и гръбначния стълб, където се формира малък улей. Изтичане на течност при правилно позициониране на пункционната игла.