Симулатор за централен венозен катетър (ЦВК) – МСЦ на МУ – Пловдив

Симулатор за централен венозен катетър (ЦВК) - МСЦ на МУ – Пловдив

Симулатор за централен венозен катетър (ЦВК) – МСЦ на МУ – Пловдив