Педиатричен симулатор за лумбална пункция – МСЦ на МУ – Пловдив

Педиатричен симулатор за лумбална пункция - МСЦ на МУ – Пловдив

Педиатричен симулатор за лумбална пункция – МСЦ на МУ – Пловдив