Тренажор за уретрална катетаризация на възрастен – МСЦ на МУ – Пловдив

Тренажор за уретрална катетаризация на възрастен - МСЦ на МУ – Пловдив

Тренажор за уретрална катетаризация на възрастен – МСЦ на МУ – Пловдив