Тренажор за уретрална катетаризация на бебе – МСЦ на МУ – Пловдив

Тренажор за уретрална катетаризация на бебе - МСЦ на МУ – Пловдив

Тренажор за уретрална катетаризация на бебе – МСЦ на МУ – Пловдив