Състав на Академичен съвет на МУ – Пловдив

Академичен съвет за мандат 2019 – 2023г. – Хабилитирани преподаватели – (32 бр.)
проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм, ФФ
проф. д-р Виктория Степан Сарафян, дмн, МФ
проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм, МФ
проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, дм, МФ
доц. д-р Делян Пенев Делев, дм, МФ
проф. д-р Благой Иванов Маринов, дм, МФ
проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм, МФ
чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн, МФ
проф. д-р Мария Петкова Токмакова, дм, МФ
проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн, МФ
проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, ФФ
проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм, МФ
проф. д-р Юлия Георгиева Николова, дм, МФ
проф. д-р Федя Петров Николов, дм, МФ
проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм, МФ
доц. д-р Боян Стоянов Владимиров, дм, ФДМ
проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм, МФ
проф. д-р Илиан Йорданов Дойков, дм, МФ
проф. д-р Екатерина Христова Учикова, дм, МФ
проф. д-р Румен Стефанов Стефанов, дм, ФОЗ
проф. д-р Жанет Грудева Грудева, дм, МФ
проф. д-р Георги Томчев Томов, дм, ФДМ
доц. д-р Николета Иванова Трайкова, дм, МК
доц. Момчил Стефанов Мавров, дп, ФОЗ
доц. д-р Веселина Кондева Кондева-Главинкова, дм, ФДМ
проф. д-р Диляна Вичева Вичева, дм, МФ
проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева, дм, ФОЗ
доц. д-р Анелия Веселинова Биволарска, дм, ФФ

 

Академичен съвет за мандат 2019 – 2023г. – Нехабилитирани преподаватели (4бр.).
доц. д-р Стоилка Колева Мандаджиева, дм, МФ
доц. д-р Стоян Симеонов Новаков, дм, МФ
ас. Ангелина Асенова Стоянова-Делева, МФ

Академичен съвет за мандат 2019 – 2023г. – Администрация (1 бр.).
инж. Васил Йорданов Динков
Академичен съвет за мандат 2019 – 2023г. – Докторанти/Студенти (6 бр.).
Здравко Иванов Иванов, студент МФ
Маргарита Иванова Василска, МФ
Влашо Георгиев Шинолов, ФФ