Състав на Общото събрание на МУ – Пловдив

Председател на общото събрание чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн
Заместник – председател на общото събрание доц. д-р. Мария Токмакова
Председател на контролния съвет проф. д-р. Владимир Сираков, дмн
Заместник – председател на контролния съвет доц. д-р. Веселина Горанова – Маринова, дм
Член на контролния съвет Георги Асенов – студент