Съвет на настоятелите на МУ – Пловдив

Съвет на настоятелите на МУ – Пловдив
инж. Любозар Фратев
проф. д-р Запрян Козлуджов
д-р Николай Анастасов
доц. Нина Найденова
Теофана Брадинска
проф. Костадин Костадинов
арх. Тодор Абаджиев
г-н Ерай Шакир