За първа година студентите на МУ Пловдив се включват в инициативата Празнувай отговорно

Студентите от университета ще водят лекции и ще обучават студенти от други университети как да празнуват отговорно и как да оказват първа помощ