2

За първа година студентите на МУ Пловдив се включват в инициативата Празнувай отговорно