За първи път изцяло онлайн научна конференция в МУ – Пловдив

Млади учени в МУ – Пловдив представяха виртуално разработките си в първата изцяло онлайн научна конференция

В навечерието на професионалния празник на медиците – 7 април, и в условията на глобално засягане на всички сфери от нашия живот от пандемията COVID-19 учените в Медицинския Университет – Пловдив намериха начин да дадат гласност на разработките на своите докторанти и асистенти, без да компрометират тяхната сигурност.

Насрочената за 3-5.04.2020 г. конференция „Наука и Младост 2020“ беше проведена онлайн при огромен интерес от страна на участниците и ръководството на Медицинския университет.
Конференцията започна с пленарни лекции на проф. А. Влахова и проф. В. Акабалиев, а следващите два дни 65 научни колектива от МУ – Пловдив и страната представиха 71 устни презентации и електронни постери.

През тази година Младежкото Научно Дружество „Асклепий“, организатор на проявата, има още един повод за гордост – навършват се 30 години от неговото създаване, 30 години инициативност и иновативност, 30 години нестихващ ентусиазъм.

Доц. д-р Делян Делев, председател на МНД „Асклепий“ сподели със своя екип и участниците задоволството от добре свършената работа – „Днес направихме нещо уникално! Освен това го направихме много добре. Нека продължим да сме най-добрите. Заедно можем всичко!“

Зам.-ректорът по научно-изследователска дейност, проф. д-р Б. Маринов, закри конференцията с думите „Това, което се случи в последните 3 дни ще остави следа. Проправихме път в една малко позната територия, натрупахме опит, амбицирани сме да продължим, за да отговорим на нуждите на младите учени в нашия Университет. Всички бяха чудесни!“.

В онлайн заседанията участваха активно и Ректорът на МУ – Пловдив, проф. д-р Мариана Мурджева, както и Директорът на Научния институт на МУ – Пловдив, чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев.
След приключване на работата приветствия във фейсбук отправи и проф. д-р Виктория Сарафян, Институционален координатор за културна и социална дейност: „Чудесна идея и отлична реализация! Поздравления за Научен отдел, за МНД „Асклепий“ и за перфектно представилите се млади учени!“