За първи път в България Mеждународен Уъркшоп по Медицинска физика и биомедицинско инженерство

Научният форум се проведе между 16-20 септември и беше организиран от Института за медицинска физика и биоинженерство (IFMP) и Международния консорциум ХИБРИД, в сътрудничество с ПУ „Паисий Хилендарски“, Медицински университет – Пловдив и УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив.

Лекторите, взели участие в събитието, са специалисти и представители на водещи компании в разработването и производството на съвременните хибридни техники, използвани в образната диагностика от няколко европейски страни, сред които Австрия, Франция, Великобритания, Швейцария, Германия и др.

Общо 20 преподаватели и 40 студенти и млади специалисти от България и чужбина (медицински физици, инженери, лекари, радиохимици и др.) взеха участие в работата на семинара.

Обучението на специалистите на 19 септември се проведе в Аудиторния комплекс на Медицински университет-Пловдив и продължи с посещение на Комплексa по транслационна невронаука (КТН) на МУ-Пловдив, отделението по образна диагностика, нуклеарна медицина и клиниката по лъчелечение при УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив.

Добрата организация и активното участие във форума съдействаха за постигането на определените цели:

• Запознаване с иновациите в областта на компютърната томография (CT), ядрено магнитен резонанс (NMR), еднотонната емисионна компютърна томография (SPECT), позитронно-емисионната томография (PET);

• Отделяне на специално внимание на хибридните техники (SPECT/CT, PET/CT, PET/MRI), даващи възможност за по-прецизна и ранна диагностика;

• Разглеждане на хибридните техники в лъчелечението;

• Запознаване с последните световни постижения в разработването на ускорители и детектори за лъчелечение;

• Запознаване с андронната терапия.

Този форум се проведе за първи път в България, в гр. Пловдив – Европейската столица на културата 2019.