За първи път в МУ-Пловдив иновативен Курс по миниинвазивно ендопротезиране на тазобедрена става събра 80 специалисти

От 17 до 19 март 2023 г. в Аудиторния комплекс на Медицински университет – Пловдив се проведе Курс по миниинвазивно ендопротезиране на тазобедрената става чрез директен преден достъп (AMIS).
Курсът се организира за първи път в Пловдив и е своеобразно продължение на проведения преди две години в подобен формат курс за ендопротезиране на раменна става.

В наситената научно-практическа програма на курса взеха участие 80 лекари – ортопеди хирурзи, за които поканените лектори, изтъкнати специалисти в различни области от страната и чужбина, споделиха своя многогодишен клинико-практически опит и очертаха най-съвременните тенденции при мини инвазивните техники за заместване на тазобедрена става.

Идеен инициатор и организатор на курса е авторитетният ортопед проф. д-р Владимир Ставрев, дмн, ръководител на Катедрата по ортопедия и травматология на МУ-Пловдив, който очерта предимствата на иновативния подход за директен преден междумускулен достъп при ендопротезиране на големи стави, каквато е тазобедрената става.

Бяха проведени успешно предварително обявените две демонстративни операции „хирургия на живо“, като участниците имаха директна онлайн връзка с операционната зала. При първата операция бе демонстрирана смяната на тазобедрената става без засягане на прилежащите мускули чрез надлъжен кожен разрез и употребата на екстензионна операционна маса.

При втората интервенция бе извършен директен преден достъп до тазобедрената става на стандартна операционна маса чрез бикини кожна инцизия в областта на ингвиналната гънка.
Гост-лектор на курса бе професор Шандор Берки, дм, водещ хирург от Унгария, член на Американската Академия по ортопедична хирургия, който представи опита на унгарската ортопедична школа като използван инструментариум, видове импланти и специфики на достъпа. Унгарският специалист участваше в практическите упражнения на курсистите върху кадавър, както и в демонстративните операции, наблюдавани на живо.

Според организаторите от Катедрата по ортопедия и травматология все по-често и при все по-млади пациенти се осъществява ендопротезиране на тазобедрена става, затова е необходимо усъвършенстване на оперативните техники и повишаване на опита на ортопедите в България.

Всяка година лекарите от Катедрата провеждат обучителни форуми с изтъкнати специалисти по водещи теми, където се запознават и с новите техники в ежедневната хирургична практика.
Тази инициатива, подкрепена и от академичното ръководство на МУ-Пловдив, дава възможност на част от специалистите ортопеди в България да обменят опит с известни хирурзи на европейско ниво и да обогатят квалификацията си по отношение ендопротезното заместване на тазобедрена става.