За първи път в България пулмолози тренираха инвазивни методи върху кибер манекени

Днес в Пловдив започна научната си работа първото двудневно персонализирано бронхоскопско обучение за специализанти по белодробни болести. Обучението се провежда в Медицинския симулационен тренировъчен център на МУ – Пловдив – най-съвременния симулационен център у нас.
Първо по рода си в България, това обучение се организира от Българското дружество по белодробни болести и Медицинския университет – Пловдив. Директор на обучението е проф. д-р Димитър Костадинов – уважаван специалист, водещо име в бронхологията и интервенционалната пулмология, ментор на цяло поколение български пулмолози.

Обучението откри чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, ректор на МУ – Пловдив, който приветства с добре дошли участниците и отбеляза, че комплексът, разположен на площ от 1007 кв. м., е уникален за страната и за Южна Европа и осигурява възможности от най-висок клас за обучение на докторанти и специализанти. „Симулаторите помагат да намалим броя на медицинските грешки и затова трябва максимално да се използват в обучението на специалистите. МУ – Пловдив продължава надграждането на този център, има нови симулатори, има 3D принтер и други съвременни технологии.Максимално се възползвайте от тези иновативни технологии“ – каза проф. Костянев и пожела успех на обучението.

Доц. Петкова, председател на УС на БДББ, изказа специални благодарности за възможността, предоставена от МУ – Пловдив на специализантите по белодробни болести да овладеят нови знания и умения във високотехнологичната среда на центъра. Доц. Петкова отбеляза изключително ползотворното партньорство на дружеството на пулмолозите с МУ – Пловдив и с другите медицински университети в България. Тя изтъкна приноса на проф. Костянев и неговия научен екип за професионалното израстване на пулмолозите у нас.

Като домакин, директорът на МСТЦ проф. д-р Благой Маринов посочи, че в центъра има различни типове симулатори, с които се усвояват както отделни манипулации, така и поведение при сложни клинични сценарии. Работи се с комплексни манекени, които са на практика кибернетични организми.
Въведение в програмата направи директорът на обучението проф. д-р Димитър Костадинов. Той посочи, че главната цел на това персонализирано обучение е създаването на навици, които да помогнат на специалистите да се справят със случаи в спешните центрове и в критични ситуации и да станат много добри експерти в бронхоскопията.

Заниманията продължиха с цикъла „Основни понятия и диагностични методи в бронхологията“, последваха идивидуални занимания на симулатор Simbionix BronchMentor, анатомична ориентация (назофаринкс, ларинкс, трахея и видим бронхи); основни (базови) диагностични техники: бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ), четкова биопсия, кътетър-биопсия и фиброщипкова биопсия.

Вторият цикъл „Интервенционални диагностични процедури в бронхологията“ включва индивидуални занимания на симулатор Simbionix BronchMentor, трансбронхиална иглена пункционна биопсия, EBUS и трансбронхиална блодробна биопсия (ТББ).

Третият цикъл е посветен на спешни състояния в пулмологията, изискващи терапевтични фибробронхоскопски техники и включва инидивидуални занимания на Simbionix BronchMentor, екстракция на чуждо тяло от долни дихателни пътища (ДДП), фибробронхоскопски методи и техники за овладяване на кървене от ДДП.

В менторския екип на обучението участие взеха и д-р Валентина Димитрова от МУ – Варна, д-р Белев и д-р Щерев от МУ – Пловдив.
Обучението завършва на 30 юли с тест и връчване на сертификати.

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, ректор на МУ – Пловдив, за Първото персонализирано бронхоскопско обучение за специализанти по белодробни болести:
„Конфуций казва: виждам и забравям, чувам и запомням, правя и разбирам. Този Симулационен център е прекрасно олицетворение на тази максима. Тук нашите студенти и специализанти могат в 3D-виртуален свят да опитат всичко, което ще правят в бъдещата си практика. Основната цел на този център е да намали до минимум процента на медицинските грешки. Това е много мощен образователен инструмент, който дава възможност за летящ старт в клиничната практика.
С тази предварителна работа ние предпазваме специалистите от бъдещи грешки, даваме им самочувствие, даваме им технически сръчности. Това ще се превърне в образователен модел, то вече е абсолютно задължително на Запад – симулационно-тренировъчните центрове са задължителни и никой не може да влезе в клиничната практика, без да е сертифициран. С този център МУ – Пловдив се превръща в един от технологичните лидери на медицинското образование у нас. По своята комплексност, по своята модерност той е може би най-добрият в тази част на Европа.
Това е първият курс, това е началото. Ние гледаме напред, имаме чудесни партньорски отношения с Българското дружество по белодробни болести, смятаме, че ще има поредица от подобни курсове с надграждащо ниво на сложност в различни области на пулмологията. Нашата идея е да имаме подобни курсове и с другите медицински научни дружества – специално тези симулатори, които имаме, дават прекрасни възможности за усъвършенстване на мини инвазивната ендоскопска и лапароскопска хирургия, която е една много трудна област. Разчитаме на добра колаборация с всички дружества, защото ние сме много атрактивни в момента. Симулационните центрове са скъпо нещо, но те дават възможност да се прескачат нива, да се усъвършенстват много бързо модерните методики. Така нашите специализанти могат да навлязат в практиката с умения, със самочувствие и да грешат все по-малко и по-малко.“