За първи път „живи“ демонстрации по време на традиционната Конференция по симулационно обучение в медицината


На 13 и 14 ноември 2020 г. в Медицинския Симулационен Тренировъчен Център на МУ – Пловдив се проведе 4та Конференция по симулационно обучение в медицината с международно участие. За първи път тя премина виртуално, но това по никакъв начин не се отрази на качеството на лекциите и „живите“ демонстрации от залите на центъра.

Гост-лектори на събитието бяха изтъкнати специалисти от Австрия – Д-р Лукас Драбауер, Директор на симулационния център Alpha Medical Concepts в Линц, проф. Евангелос Георгиу, Директор на симулационния център в Атинския университет и Президент на Международния комитет на отдела за образование на Американския колеж по хирургия (ACS) и г-н Зив Бен Езра, Регионален директор за Европа, 3D Systems. Те засегнаха изключително актуални теми, касаещи създаването и оперирането на симулационни центрове от различни типове, както и интегрирането на утвърдени сертификационни програми по медицинските специалности като част от неотменните дейности такива центрове.

Асистентите на Медицинския Симулационен Тренировъчен Център на МУ – Пловдив представиха екстензивния си опит при провеждане на симулационни тренинги по различни дисциплини. Бяха обявени данни от проучвания върху влиянието на стреса върху представянето на специализанти, обучаващи се в програми по лапароскопска хирургия, както и няколко нови научни направления по които е започната работа, като – оценка на ефективността на симулационното обучение сред преминалите през МСТЦ на МУ – Пловдив, проучване на запазване на знанията и уменията у студенти в четвърти курс медицина.

В условия на пандемията от COVID-19 симулационните технологии процъфтяват и дават възможност обучението и разпространението на добри практики, при усвояване на процедурна компетентност, да продължи без да се компрометира безопасността на пациентите. И тази година програмата на конференцията беше богата и изпълнена с иновации. Въпреки, че бяха проведени за първи път, безспорно, най-популярни се оказаха т.нар. „живи“ демонстрации, които асистенти на МСТЦ направиха от залите на центъра. Интерес привлякоха демонстрациите на различни прийоми при седалищно родоразрешение, лечението на диабетната кетоацидоза, лумбална пункция в детската възраст и ултразвуковата диагностика при ранна бременност.

На 14.11.2020 програмата стартира с няколко презентации в областта на инвазивната кардиология, демонстриращи преодоляване на „стръмната” крива на обучение при интервенции с радиален достъп и симулационните подходи в обучението по кардиология. За първи път беше демонстриран модел на „хибриден“ сценарий на тема „Пътят на пациент с коронарен синдром“, ангажиращ последователно използване на различните симулатори налични в МСТЦ за интегрирана обработка на пациент с остър сърдечен пристъп.