За първокурсниците от специалност „Медицинска сестра“

За първокурсниците от специалност
„Медицинска сестра“

Уважаеми първокурсници, на 16.09.2020 г. от 08.00 ч. в Аулата на Медицински колеж Пловдив ще се състои посрещане на студентите от специалност „Медицинска сестра“
Очакваме Ви!