За работата на учените от МУ-Пловдив с уникалния за България 3D биопринтер