За втора поредна година – Ден на студентското самоуправление в МУ-Пловдив

За втори път в Медицински университет – Пловдив се проведе Денят на студентското самоуправление по повод 9 май – Ден на Европа. В ролите на академичните ръководства влязоха настоящи студенти, заемащи съответните длъжности в Студентски съвет.

„Вие и ние сме едно цяло и само заедно можем да бъдем успешни, защото имаме обща цел – възходящото развитие на нашия университет”, каза ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева, дм, при символичното предаване на ключа на Университета. „Оперативното и бързо решаване на проблеми изисква съгласуване между екипите, компетентност, добра комуникативност и познаване на структурата на организацията и действащата нормативна уредба. Умението за бързо вземане на решения е още едно задължително качество за постигане на успех”, подчерта ректорът и се обърна към младите хора с думите: „Надявам се всички Вие един ден да бъдете добри управленци в лечебни заведения или в медицински университети.”

При приемането на ключа на университета председателят на Студентски съвет Ерай Шакир потвърди, че и Академичният, и Студентският съвет, по време на сегашния си мандат, проявяват адаптивност и гъвкавост и работят успешно заедно. Той се обърна към колегите си с пожелание някой ден, когато самите те са ръководители и управленци, да отворят широко врати за младите и успешни хора.

След тържественото предаване на властта, студентите заеха временните си постове, а титулярите от МУ-Пловдив ги запознаха с текущите задачи и отговорностите на всяка от ръководните длъжности. Председателят на Студентски съвет Ерай Шакир стана ректор за един ден. Временно изпълняващ длъжността зам.-ректор по учебната дейност бе студентът Здравко Иванов. Зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност за един ден стана Анета Читкушева в екип с Елиша Тейлър, а зам.-ректор по научно-изследователска дейност – Мартин Карлюков.

С работата на зам.-ректор по управление на качеството трябваше да се справи Антони Божков, а Стефан Михалев – със задачите на зам.-ректора по учебно-болнична координация. Временно изпълняващ длъжността главен секретар на университета стана Светлана Бочева, а пом.-ректор – Стефани Хаджиминчева. За един ден ръководител на Отдел „Реклама и връзки с обществеността“ бе Катерина Михайлова.

Временно изпълняващ длъжността декан на Медицински факултет бе Виктория Карамилева, на Факултета по дентална медицина – Алис Димитрова в екип с Дилан Миро, на Фармацевтичния факултет – Георги Асенов, и на Факултета по обществено здраве – Теодора Димова. Студентката Таня Гешева временно изпълняваше ролята на директор на Медицинския колеж на МУ-Пловдив, а Аделина Боянова и Росица Карова заеха позицията на директора на Департамента по езиково и специализирано обучение.

В ролята на главния счетоводител влезе Николета Данчева, а началник на „Учебен отдел“ – Адел Хилал.
Ерай Шакир сподели надеждата си Денят на студентското самоуправление, иницииран от Студентски съвет, да продължава да се провежда ежегодно, защото е ползотворен и за двете страни.