ЗА СТУДЕНТИ V курс ФАРМАЦИЯ – ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

ЗА СТУДЕНТИ V курс ФАРМАЦИЯ – ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

ИНСТРУКТАЖЪТ ЗА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ V КУРС, спец. ФАРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2012/13 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.03.2013 Г. В ІІІ аудитория от 10.30 часа.

ПРИСЪСТВИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!