Спортът в името на живота


Секция „Физическо възпитание и спорт“ организира благотворителни турнири в помощ на Петър Радев, студент по медицина и бивш възпитаник на Езикова гимназия „Пловдив“, по следните видове спорт: футбол, баскетбол, волейбол, крикет, тенис и тенис на маса.

Поканени са всички, съпричастни към каузата – както студенти, състезатели от представителните университетски отбори, така и преподаватели, служители и приятели на Университета.

Подробна информация – в спортна зала „Медик“, преподавателите по видовете спорт и капитаните на съответните отбори.