Image3

Заключителен семинар по  проект за Национален университетски комплекс  за биомедицински и приложни изследвания