Започна изпитът по Скулптиране в МУ-Пловдив

Започна изпитът по скулптиране за специалността „Зъботехник“, ОКС професионален бакалавър, редовно обучение. Изпитът е с продължителност 5 часа и включва скулптиране на един зъб от програмата по скулптиране от глина по макет, предоставен от МУ-Пловдив.

Тази година се падна кандидат-студентите да скулптират пети долен зъб.

Проф. Явор Калъчев – председател на изпитната комисия по скулптиране, пожела успех на кандидат-студентите от името на ръководството на Медицински университет – Пловдив.