Започна записването на новоприетите чуждестранни студенти