Заповед на ректора на МУ – Пловдив, относно провеждането на учебния процес от 13.11.2020 г. до 30.11.2020г.