Заповед на ректора на МУ – Пловдив относно промяна датата на провеждане на изпити насрочени за 13.09.2019 г.