Ordinance No. 643-bg_FINAL

Заповед на ректора относно удължаване на обявеното извънредното положение