Заповед № Р-1898 от 28/10/2020г. относно обявяването на 2 ноември за неучебен и неприсъствен ден в МУ-Пловдив

Заповед № Р-1898 от 28/10/2020г. на Ректора на МУ-Пловдив