Заповед № РД-01-393 на министъра на здравеопазването относно въвеждането на временни противоепидемични мерки

Заповед № РД-01-393