FPcrop-businessman-signing-contract-in-office-37710971

Заповед № РД-01-393 на министъра на здравеопазването относно въвеждането на временни противоепидемични мерки