ЗАПОВЕД ЗА ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ