Заповед No 220А-1631 22.07.2022 на Кмета на Община Пловдив