Заслужено доверие и признание за д-р Любомир Паунов

Районната лекарска колегия на БЛС – Пловдив избра на отчетно-изборното си събрание вчера за свой председател д-р Георги Цигаровски.

За заместник-председател по болнична помощ беше избран д-р Любомир Паунов, главен асистент в Медицински университет – Пловдив, Катедра по Специална хирургия.

След избора си той благодари за гласуваното доверие и заяви, че ще работи за издигане авторитета на БЛС и ще защитава интересите на всички.

Д-р Паунов допълни, че както винаги, така и занапред ще бъде принципен и ще отстоява честността и разума, ще се противопоставя на пошлостта и непоследователността!

Като значимо предизвикателство той определи връщане доверието на младите лекари и специализанти и изрази своята увереност, че за постигането на успехи е нужно да се обединят усилията на всички, да се работи мъдро и всеотдайно!

Изборът на д-р Паунов е признание за неговите лични качества и е доказателство за големия потенциал на младите кадри от МУ – Пловдив.

Пожелаваме му здраве и успехи!