Заслужено признание за проф. д-р Тодорка Цветкова

На 04 октомври 2019 година, в рамките на проведената XII Национална конференция по клинична лаборатория в комплекс „Марина кейп“, Ахелой, проф. д-р Тодорка Цветкова беше удостоена с новоучредения от Управителния съвет на Българското дружество по клинична лаборатория почетен знак „Проф. Йордан Тодоров“.

Проф. Цветкова получи плакет и придружителен сертификат за изключителен професионален и научен принос в развитието на Българската клинична лаборатория.

Отличието е заслужено признание за професионалните постижения на проф. Цветкова и е от голямо значение за Медицински университет – Пловдив и за Катедрата по клинична лаборатория.

Проф. д-р Тодорка Цветкова, дмн, е завършила е медицина в Медицински университет – Пловдив, има призната специалност по клинична лаборатория и специализации в Германия, Русия, Финландия. Заемала е редица административни позиции: завеждащ университетска Централна клинична лаборатория, създател и ръководител на Катедра по клинична лаборатория; зам.-декан по учебната работа в Медицинския факултет на МУ – Пловдив; зам.- ректор по НИД на МУ – Пловдив, зам.-главен редактор на сп. Folia Medica.

В момента проф. Цветкова е директор на Технологичния център за спешна медицина, директор на Център „Проекти” на МУ – Пловдив – инициатор и координатор на три успешни проекта на МУ-Пловдив с европейско финансиране. Проф. Цветкова има публикувани над 115 научни статии в наши и чуждестранни научни списания. Автор е на 14 рационализации; автор и съавтор на две монографии; редактор и съавтор на четири учебника и помагала за студенти, специализиращи и практикуващи лекари, редактор на едно и съавтор в две помагала за докторанти; научен ръководител/научен консултант на 14 успешно защитени докторантури.

Проф. Цветкова е дългогодишен председател на Южния клон на Българското дружество по клинична лаборатория и член на ръководството на Българското дружество по клинична лаборатория (до 2012 г.). Член на Women’s Advisory Board към американския биографичен институт. Член на Българския лекарски съюз и на Българската национална академия по медицина.

Ръководството на Медицински университет – Пловдив поздравява проф. Цветкова за полученото отличие от Българското дружество по клинична лаборатория и ѝ пожелава все така дръзновено по младежки да работи за издигане имиджа на Университета, на Технологичния център за спешна медицина и на клиничната лаборатория като научна специалност,.