ЗАВЕРКА НА ДЪРЖАВНИЯ СТАЖ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ V КУРС, СПЕЦ. ФАРМАЦИЯ

ДЪРЖАВЕН СТАЖ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ V КУРС, СПЕЦ. ФАРМАЦИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е !!!

ЗАВЕРКА НА ДЪРЖАВНИЯ СТАЖ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ V КУРС, СПЕЦ. ФАРМАЦИЯ ЩЕ СТАВА В КАТЕДРАТА ПО СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

09.09. 2013 г. – от 10.00 – 12.00 ч.10.09. 2013 г. – от 10.00 – 12.00 ч. от 14.00 – 16.00 ч.11.09. 2013 г. – от 10.00 – 12.00 ч.

Деканат