Заявки за Факултативните (некредитни) курсове по чужди езици във МУ – Пловдив

                             Заявките за Факултативните (некредитни) курсове по чужди езици

през зимния семестър на 2016 – 2017 се приемат до 1.10.2016 г.  по електронен път 

                                    email: [email protected]

https://www.facebook.com/ForeignLanguagesSectionMedicalUniversityPlovdiv

или при инспектор ДЕСО

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Общоезиков курс за начинаещи (А0 – А2); Общоезиков курс за средно напреднали/напреднали (В1-В2-С1)

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Общоезиков курс за начинаещи (АО-А2); (French for Beginners) Общоезиков курс за средно напреднали (В1-С1) – Разговор с практическа граматика; Чужд език за академични цели (Erasmus) и медицинска комуникация; Превод на медицинска литература (В2-С2)

НЕМСКИ ЕЗИК

Общоезиков курс за начинаещи (А0-А2) Медицинска комуникация

ЛАТИНСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Обучението във факултативните курсове ще започне след 1.10.2016 г.

Факултативните курсове са отворени за студенти и преподаватели от МУ – Пловдив