Здравноосигурителни вноски за ПЪРВОКУРСНИЦИ

 Първокурсници, платихте ли здравните си вноски?

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

В А Ж Н О ЗА СТУДЕНТИТЕ!

Платихте ли здравните си вноски за периода юли – октомври, след завършване на средно образование?

При повече от 3 неплатени вноски губите здравните си права.

Допълнителни указания – в Раздел